HUR GAMMALÄR HUNDEN – EGENTLIGEN?

Hundars ålder

Det sägs att det går sju hundår på ett människoår. Detta stämmer inte. Åtminstone inte under hundens första två år, enligt den välkända hundexperten Barbro Börjesson. Däremot tycker Barbro att det går utmärkt att jämföra hundars och människors mentala åldrar för att få hundägare att förstå sina hundar och deras behov bättre.

- Som jag ser det är en valp redo att börja skolan när den är sex månader. Det innebär att hunden åldras motsvarandesju människoår under sitt första halvår, förklarar Barbro Börjesson.
när sjuåriga Fia går till skolan för att lära sigräkna och skriva är detalltså dags för 6-månadersvalpen Fido, nuen unghund somgenomgår sin första könsmognad, att börja med hundens motsvarighet - till exempel att komma på inkallning och gå fint i koppel.
Fram till  desshar varken Fiaeller Fido varit redo för fysiska eller mentala påfrestningar.

Börja inte träna för tidigt
-Detfinns ingen anledning att börja träna en hund på allvar för tidigt,oavsett om hunden ska användas till jakt, tjänst eller något annat.Då riskerar man bara att hunden blir en ”barnstjärna” som slocknar alldeles för tidigt, beskriver Barbro Börjesson.
I unghundsåldern- från sex månader till två års ålder - kan hundägaren börja se vilka eventuella bekymmer som är att vänta i framtiden och vad som verkar vara lämplig sysselsättning för Fido.
Och likt tonåriga Fias föräldrar, som hjälper dottern att göra val inför framtiden som är rätt för henne, är det dags för Fidos ägare att genom fostran och träning forma Fido så att hans nedärvda anlag kommer till sin rätt.
-
Hundar blir vuxna och mogna att ta eget ansvar i tvåårsåldern. Efter det förändras inte hundarnas medfödda egenskaper. I detta avseende skiljer det inte mycket mellan raserna, menar Barbro Börjesson.

20-årsåldern = hundens tvåårs ålder
Om Fia är redo att flytta hemifrån och skapa sig ett liv, med arbete och så småningom familj, när hon är i 20-årsåldern, är Fido mogen att ta itu med sin livsuppgift, antingen han är en jakt-, tjänste-, tävlings- eller sällskapshund, när han är runt två.
Det är också först efter att Fido har blivit vuxen som han, om han är frisk och i övrigt lämplig enligt Svenska Kennelklubbens krav och rasklubbens rekommendationer, bör användas i avel.
- En hund är i sin blomning i tre-femårsåldern och jämförbar med en människa som är mellan 30 och 45 år och i sin fulla kraft, tycker Barbro Börjesson.

På ålderns höst
Vid 50-60  år är Fia en pålitlig och erfaren medarbetare. Detsamma gäller Fido, som nu är i 6-7-årsåldern. Visst går det att lära Fido att sitta även när han är gammal, men precis som Fia har Fido då lagt sig till med vanor som är svåra att bryta.
Hunden börjar bli gammal när den är runt åtta-nio år.
Ålderskrämpor är  till stor del genetiskt betingade hos både hund och människa. När de visar sig är lite olika. Men blir Fido så gammal som 13-14 år försämras ofta både hans hörsel och syn, precis som hos en 80-90-årig människa.
De olika åldrarnas egenskaper och hundens mentala utveckling är något man bör ta hänsyn till, anser Svenska Kennelklubben. Det gäller såväl vad och hur man tränar och tävlar, som hur man tillgodoser hundens behov.

Tillbaks>>>