Håll undan hunden från paddor

På somrarna händer det ofta att veterinären får besök av hundar som plötsligt blivit lite slöa och dreglar. Inte så sällan rör det sig då om paddförgiftning.

Paddor har en körtel på ryggen som avsöndrar ett ämne som är mer eller mindre giftigt. I tropikerna finns det grodor med livsfarligt gift.

Giftet hos svenska paddor är dock inte alls lika giftigt. Men om en hund biter tag i en levande eller död padda blir resultatet en kraftigt saliverande hund. Pupillerna blir påtagligt små. Padd-förgiftning är inte farligt men kan vara nog så besvärande.

Själv kan du inte göra annat än att torka saliv och avvakta. Veterinären kan ge hunden en spruta så att saliv-produktionen upphör tills giftet försvunnit ur kroppen.

Om du misstänker paddförgiftning, gör så här:
  • Inspektera hunden, framför allt i munhålan. Finns det främmande substans mellan tänderna?

  • Om du vet att hunden tuggat på en padda ska du avvakta

  • Om hunden inte blir dålig med en gång kan du avvakta


Text: Lars-Erik Kängström leg. veterinär                                     Tillbaks>>>