Övervikt hos hundar

Precis som hos oss människor blir det allt vanligare att våra husdjur blir överviktiga. Forskningsrapporter från England och USA visar att 25-40 procent av alla hundar väger för mycket. I Sverige tror man att minst 20 procent av hundarna och ännu fler katter lider av övervikt eller fetma. Om ett djur väger mer än 15 procent över idealvikten talar man om fetma, annars är den överviktig.

För mycket mat
Den vanligaste orsaken till övervikt hos hundar är för mycket mat och inte brist på motion. Ibland är det inte för mycket foder utan rester från middagen eller extra godsaker som välmenande människor gärna sticker till hunden.De djur som hela tiden får mer kalorier än som förbrukas, kommer obönhörligen att öka i vikt genom att överskottet lagras som fett. Det finns ytterligare orsaker som ökar riskerna för övervikt. Man räknar med att kastrering av både han- och hondjur minskar energibehovet med 30 procent. Vissa hundraser har också lättare för att bli överviktiga t.ex. tax, labrador retriever, cairnterrier, cocker spaniel och cavalier king charles spaniel. Tikar blir lättare överviktiga än hanhundar. Åldern inverkar också eftersom de äldre djuren blir generellt mindre aktiva. En del äldre djur kan också ha problem med smärta från leder eller rygg som gör att de vilar mer. Dessutom förändras ämnesomsättningen på äldre djur så att de kräver mindre energi. I vissa fall kan sjukdom ligga bakom ett viktproblem t.ex. för låg produktion av sköldkörtelhormon.

Risker med övervikt
Det finns betydande risker med övervikt. Risken ökar för bl.a. diabetes, hjärtsjukdomar, andningsproblem, leversjukdomar och problem från leder och rygg. Även vissa typer av hudproblem ökar, t.ex. inflammationer i täta hudveck och bölder mellan tårna (furunkulos).Förmågan att tåla värme försämras och humöret blir sämre. Riskerna vid narkos och operation ökar. Den allmänna livskvalitén försämras. I en amerikansk undersökning påvisades dessutom förkortad livslängd med 2 år på överviktiga labradorer.

Idealvikten
När man bedömer hullet ska man känna över revbenen på bröstkorgens sidor. Revbenen skall man kunna känna lätt under ett tunt fettlager. Djuret skall ha midja.

Att gå ner i vikt
Om man har ett djur med lindrig övervikt kan man minska på mängden mat till ungefär hälften, alternativt gå över till ett sk. lightfoder som innehåller mindre kalorier. Allra viktigast är naturligtvis att minska eller helt utesluta de extra godbitarna. Det gäller att alla i djurets omgivning är införstådda med och hjälper till med viktminskningen. Vet man med sig att det har varit dåligt med motion bör också den ökas.Vid kraftig övervikt är det lämpligast att banta med de specialfoder som finns hos veterinär. I dessa foder är innehållet av fibrer kraftigt ökat vilket gör att djuret känner sig mätt utan att få i sig så mycket kalorier. Hos veterinär görs ett individuellt viktminskningsprogram. Det tar 3-4 månader att gå ned till idealvikten i de flesta fall. Viktminskningen skall gå i lagom takt. Kontrollvägning bör ske kontinuerligt för att man vid behov skall kunna justera fodergivan.

Belöningen
De som lyckats banta djur med kraftig övervikt tycker ofta att hunden blivit ung på nytt. Ett piggare, gladare och mer aktivt djur med större glädje av livet och förmodligen ett längre liv.

                                                                                                                                                               Tillbaks>>>