Hunden som vaktar

Memea har fått flera frågor gällande hundar som vaktar på föremål. Förr i tiden hävdade man att vakt-tendenser blev man enklast av med genom att ta ifrån valpen matskålen ofta. Detta har tyvärr skapat många hårt vaktande hundar.

Lägg till istället för att dra ifrån
Ber du valpen att ge ifrån sig något om och om igen blir du till en tiggande person. Dessutom talar du om för valpen att det den har är något verkligt åtråvärt. Priset på en vara beror på hur åtråvärd den är av andra, eller hur?

Gå istället förbi hunden som ligger med något och ge den i förbifarten ytterligare något gott. Det brukar inte ta lång tid innan hunden börjar kika upp för att se om du har något gott med dig även denna gång du passerar. Byteshandel brukar också vara intressant. Börja med att ge hunden en ganska tråkig grej och fråga sedan om du kan få byta den tråkiga grejen mot en köttbulle. Variera sakerna hunden får byta ut men se till att hunden vinner på bytet det vill säga att det du har är intressantare än det hunden har.

Försök alltså inte att ta ifrån hunden saker om du inte måste. Risken är stor att hunden upplever sig sitta i en stark position och vill försvara det den har. Ge inte hunden en känsla av makt, tillbaka får du bara en känsla av vanmakt. Nonchalera istället hunden och låt den få ha den där grejen eller tänk ut en smartare lösning.

Alternativa handlingar
En alternativ handling kan vara att gå ut i köket, slamra med kylskåpsdörren och sedan ropa på hunden. Oftast blir hunden så entusiastisk att den glömmer grejen och kommer tomhänt. Be någon annan att plocka upp saken när hunden inte ser det och göm sedan undan den så att situationen inte behöver upprepas. En annan variant på samma tema är att föreslå hunden att gå en promenad. Ignorera helt det hunden har i munnen men precis som du ska öppna ytterdörren ber du hunden att släppa grejen. Försök inte alls att ta saken från hunden utan vänta bara ut den tills den spottat ut saken. När hunden väl släpper saken på golvet belönar du den genom att öppna dörren och gå ut. Vill hunden inte släppa saken är det bara för dig att strunta i promenaden och sjunka ned i soffan igen, promenera kan du ju göra senare.

Hundar är rätt äckliga
Vi måste också acceptera att hundar och människor har olika inställning till vad som är ätbart eller ej. Hejda hunden när den tar något som är verkligt riskabelt för dess hälsa, t ex. sånt som kan skära sönder dess tarmar. Men bråka inte om det som bara är lite äckligt. Hundar är hundar och blir inte sjuka som vi av att få i sig lite snusk. Det är viktigare att du månar om en god relation till din hund än att du är nitisk och ständigt ska öppna dess mun och ta ut det den nappat åt sig.

Memea

Memea Mohlin är utbildad hundinstruktör och arbetar med såväl vardagslydnad som problemhundar. Hon har skrivit ett flertal böcker inom området.

Böcker av Memea Mohlin

Aktivitetsboken

Aktivitet är förutom friskvård något som dessutom skapar en härlig gemenskap mellan hund och ägare. Om ni sedan vill gå vidare och träna lydnad finns redan grunden där, men det bästa av allt: En aktiv hund är en glad hund! Ny upplaga!

Hunden behöver både fysisk och psykisk aktivitet för att få stimulans och utlopp för sin energi och nyfikenhet. De är fantastiskt läraktiga och anpassningsbara djur som kan lära sig i princip vad som helst. En del lär sig även sådant som vi aldrig har velat att de skulle kunna.

Är du som hundägare aktiv med din hund ökar hundens intresse för dig som person och det skapar en bättre kontakt som ni båda har glädje och nytta av. Men det är inte alltid så lätt att hitta på nya roliga övningar. Oftast tryter den egna fantasin innan hundens energi tar slut.

Aktivitetsboken är en bok fylld med övningar, enkla och svårare, som du kan göra tillsammans med din hund, både inomhus och utomhus. Övningar som tränar hundens balans och luktsinne och övningar där hunden måste tänka till för att själv finna lösningar.

Hundmöten

Visst kan hundar prata! De har ett fantastiskt kroppsspråk och ett stort antal läten. Men det krävs stor kunskap för att vi människor ska förstå vad de säger.

Att studera hundars språk är fascinerande. Två hundar möter varandra och börjar genast konversera livligt. Deras beteenden varierar beroende på om de känner varandra sedan tidigare, och om de gillar eller ogillar varandra.

I Hundmöten får vi möta ett antal hundar och lära oss ”höra” vad de säger till varandra i olika situationer. Pedagogiska illustrationer och foton tydliggör exemplen i texten.

Genom att lära oss hundarnas eget språk kan vi, i vår tur, lättare kommunicera och få dem att förstå vad vi vill.

Det är en spännande och viktig kunskap som är nödvändig för att få en fin kontakt och en väl fungerande samvaro med den egna hunden.

Inkallning är så mycket mera

Inkallning är så mycket mera handlar om inkallning och i vidare bemärkelse om ömsesidig respekt och kommunikation, om inlärning för både valpen och den vuxna hunden. Denna nyutgåva kan läsas i förebyggande syfte eller när man vill lära hunden ändra ett felaktigt beteende.

Att lära hunden ”Hit” eller ”Kom” är både snabbt och enkelt gjort. De allra flesta hundar vet också vad de orden betyder. Har de inget bättre för sig kommer de glatt när vi kallar.

Intressantare vore förstås om de hörsammade vårt rop även när haren flyr iväg mitt framför nosen. Men att lära hunden att respektera budskapet i den akuta situationen är inte lika lätt. I en inkallningssituation har hunden övertaget: det är helt upp till hunden vad den gör av situationen eftersom den är betydligt snabbare än sin ägare – något de allra flesta hundar är väl medvetna om. Vem hunden kommer att välja (dig eller haren) beror till största delen på vilken relation ni två har till varandra.

Ur innehållet:
Lära hunden inkallning – Valpträning – Några roliga övningar – Respektera mig – Rollen som ledare – Ett nej är ett nej – Pratar du med din hund? – Tålamod är ofta synonymt med tjat – Inlärning – Vänta på tillåtelse – Lära bort olater – Kopplet en bov i dramat – Skaffa en hund till – Roligare promenader – Inkallning är inte det viktigaste – Jakthunden

Lydnadsboken

Kontakt, motivation och precision är de viktigaste ingredienserna för att ditt tävlande i lydnadsklassen skall bli framgångsrikt.

I Lydnadsboken beskrivs träningen i alla moment steg för steg, från lydnadsklass I till elit och appell lägre högre elit. Boken tar också upp de vanligaste fallgroparna och berättar vad du kan göra för att undvika dem. Framför allt får du tips på vad du kan göra för att hunden skall finna träningen lustfylld och utföra momenten med den precision som krävs för höga betyg.
Se vad jag säger

Hundar har ett rikt språk, men det består endast till en liten del av ljud. I stället kommunicerar de med gester, rörelser och mimik. Idag består hundars flockmedlemmar vanligtvis av en eller flera människor. Följaktligen är det med oss hunden kommunicerar. Vi förstår dem inte alltid, men svarar dem ofta ändå genom att, på människors vis, tala med många ord.

För att kunna umgås med hunden måste vi kunna förstå vad den säger med sitt kroppsspråk, men också bli medvetna om vårt eget. Vad tjänar det till att vi förstår vad hunden säger om vi ändå svarar den ”goddag yxskaft”? I Se vad jag säger får vi lära oss grunderna i hundars kroppsspråk. Med hjälp av dessa kunskaper kommer vi och våra hundar att kunna ”tala” med och förstå varandra, och få en ännu rikare samvaro.

Undvik skotträdsla

En grundförutsättning för att hunden inte ska bli skotträdd, är att du som hundägare reagerar i tid om hunden visar det minsta lilla obehag inför skott. Undvik skotträdsla är en bok om förebyggande träning, men här får du även tips om hur du kan träna en redan skottberörd hund. Om alla hundägare utgick från att deras nya valp skulle utveckla skotträdsla och tränade valpen därefter skulle problemet med skotträdsla antagligen vara ganska ovanlig. För likaväl som hunden kan lära sig att förknippa skott med obehag kan den lära sig att förknippa det med något positivt - om hundägaren har kunskap i hur hon ska bete sig.

Undvik skotträdsla är en bok om förebyggande träning, men den ger också tips om hur du kan träna en redan skottberörd hund. Boken är en nyutgåva av Innan det smäller som utkom i original 1996.
Ur innehållet:

  • Skotträdd eller skottberörd
  • Hur uppfattar örat ett skott?
  • Fördisponerad skotträdsla
  • Rädslan för skott ofta inlärd
  • Uppmuntra inte hundens rädsla
  • Känsliga perioder
  • Vänj valpen, unghunden vid skott
  • Olika sätt att träna den skottberörda hunden
 
 
 
 


Tillbaks>>>